REUNIÓ TELEMÀTICA AMB LES FAMÍLIES DE 2n i 4t D’ESO

Dimecres dia 15 de setembre, a les 18:30, hi ha la reunió via Meet amb les famílies de l’alumnat de 2n i de 4t d’ESO. Des de tutoria s’ha enviat la convocatòria a les famílies via correu electrònic, però si algú no l’ha rebuda, pot enviar un correu al tutor o tutora corresponent.