Licitació del servei de neteja. Actualitzat al setembre del 2017.

  1. Acta d’obertura del sobre A [aquí] i acta d’obertura del sobre B [aquí].
  2. Acta de puntuacions tècniques [aquí] i acta d’obertura del sobre C [aquí]
  3. Quadre de puntuacions (tècnica i econòmica) [aquí] i informe tècnic [aquí]
  4. Resolució d’adjudicació [aquí]
  5. Modificació de les puntuacions de l’informe tècnic [aquí]
  6. Modificació de l’informe tècnic [aquí]
  7. Modificació de les puntuacions de l’informe tècnic i econòmica [aquí]
  8. Notificació de la signatura del contracte [aquí]