Concurs de fotografia!

Fotògrafs de Lacetània! Ha arribat la vostra hora de mostrar el vostre potencial!

La Revista “Lacet@news” i la Biblioteca de l’institut Lacetània ha decidit organitzar un concurs de fotografia per a tot l’alumnat, professorat i personal pas!

 

En aquest concurs el més important és fer del vostre llibre preferit el gran protagonista. 

Per premiar la fotografia es tindran en compte els descriptors següents:

La tècnica: Enfocament i contrast òptim. Disminució de reflexes i punts brillants. Color nítids i forts.

Organització estètica: El llibre està en primer pla i destaca envers els altres elements. Hi ha equilibri entre el primer pla, el tema principal i la profunditat del camp.

Creativitat: El tema principal té una forta presència i pot arribar a despertar emocions. La composició de la fotografia és original i integra elements innovadors.

 

 

Premis alumnat:

1r: lot de llibres i val per material escolar.

2n: lot de llibres

Premis professorat i PAS:

Un val per comprar un llibre

 

Utilitzeu el vostre enginy i habilitats creatives per fer la millor fotografia possible i envieu-la a revista@lacetania.cat.

 

Molta sort a tots els participants!