Estades internacionals Grau Superior

L’institut Joan d’Àustria ha rebut la CARTA ERASMUS D’EDUCACIÓ SUPERIOR 2014-20, acreditació atorgada per la Comissió Europea que permetrà la participació del centre en projectes de mobilitat a través de les beques del programa Erasmus+, de les quals es podran beneficiar els nostres estudiants de Grau Superior, realitzant la Formació en Centres de Treball (FCT) en diferents països de la Unió Europea. Els crèdits obtinguts en aquestes estades són automàticament reconeguts com a part del seus estudis en els respectius cicles formatius.

En aquest cas també, els possibles beneficiaris d’aquestes beques hauran de complir amb els requisits dels diferents programes de mobilitat que el centre determina a la seva secció de criteris de selecció, els quals estan publicats a la web i difosos pel responsable de mobilitat del centre. Per a l’adjudicació d’aquestes beques entre els estudiants que acompleixen amb aquests requisits, es tindrà en compte el seu expedient acadèmic.

A qui van dirigides:

 • A estudiants de Grau Superior recentment graduats al nostre centre, o que estiguin cursant estudis d’aquest nivell al centre (les estades tindran lloc durant el curs acadèmic). No obstant això, és preferible realitzar l’estada un cop acabats els estudis.

En què consisteixen:

 • Són estades de 2-3 mesos (de durada aproximada) en ciutats europees que formen part dels contactes establerts pel centre i els consorcis als que està adherit. Durant aquest període l’estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals, lingüístiques i socials.
 • Amb la beca assignada a l’alumnat, aquest podrà cobrir les despeses ocasionades pel desplaçament com: bitllets pel viatge, allotjament, manutenció, assegurança, etc.
 • Si l’alumnat aporta el justificant d’haver gaudit d’una beca d’estudis del Ministeri d’Educació al curs anterior, podrà optar a una millora econòmica en la beca Erasmus+.
 • A més, si l’alumnat aporta ja un contacte per realitzar una estada de pràctiques a l’estranger (d’una durada inferior a 12 mesos), el centre farà tot el possible per reservar-li una beca Erasmus+ en exclusiva que l’ajude durant l’estada. Es pot trobar més informació a la web oficial de la Comissió europea, així com ofertes de pràctiques concretes a diversos portals web com:

Quan tenen lloc:

 • Hi han dues possibilitats:
  • Octubre i novembre.
  • Març i abril.
 • Com es pot participar:
  • Per poder sol·licitar al centre participar en el programa Erasmus+, l’alumnat haurà de llegir i emplenar la Carta de compromís del Programa Erasmus+ i adjuntar també una còpia (el més detallada possible) del seu Currículum en format EuroPass.
  • Tota aquesta informació requerida (i qualsevol altra que l’alumnat considere adient) ha de ser impresa i lliurada abans que finalitzi el curs escolar (maig), o no més tard de l’octubre següent a l’inici d’un nou curs escolar, al tutor del cicle; el qual es posarà en contacte amb el coordinador de mobilitat del centre.
  • L’alumnat del centre que desitge participar en el programa Erasmus+, haurà d’estar en possessió de la Targeta Sanitària Europea en vigor durant el període en que es realitze l’estada.
  • A la secció de Documentació necessària es pot trobar tota la documentació que es veurà implicada durant el procés complet de participació en mobilitats internacionals.
 • Durant el període de l’estada, l’estudiant podrà seguir amb normalitat el desenvolupament del curs que està cursant a través de l’entorn virtual d’aprenentatge del centre (moodle i drive).

Distribució final del finançament:

A l’alumnat objecte d’aquesta beca, se li calcula l’import total a percebre depenent de la distància a la que es realitzi la mobilitat segons la calculadora de la xarxa Erasmus de l’estat espanyol, o la calculadora proporcionada per la Comissió Europea (totes dues utilitzen la mateixa base de dades). Depenent del país de destinació, l’alumnat objecte de la beca rebrà una quantiat diferent segons el que està acordada per la Comissió Europea; aquestes quantitats aproximades són:

Finançament Erasmus Depèn del país d’acollida Mobilitat pràctiques Mobilitat pràctiques estudiants entorns desfavorables (*)
Grup 1 Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia. 400 €/mes o la part proporcional per dies, amb un mínim de 60 dies. 500 €/mes o la part proporcional per dies, amb un mínim de 61 dies.
Grup 2 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, , Portugal, Xipre. 350 €/mes o la part proporcional per dies, amb un mínim de 60 dies. 450 €/mes o la part proporcional per dies, amb un mínim de 61 dies.
Grup 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia,  Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República de Macedònia del Nord, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia. 300 €/mes o la part proporcional per dies, amb un mínim de 60 dies. 400 €/mes o la part proporcional per dies, amb un mínim de 61 dies.

(*) Estudiants que hagen estat beneficiats d’una beca d’estudis de caràcter general del “Ministerio de Educación” el curs immediatament anterior al que es vaja a realitzar la mobilitat, o tinguen la condició de refugiats amb dret a la protecció subsidiaria, o hagen presentat sol·licitud de protecció internacional a l’estat espanyol.

Erasmus co-funded logo