Departaments

Departaments al centre

 • Anglès
 • Biologia i geologia
 • Ciències socials
 • Educació física
 • Física i química
 • Francès
 • Informàtica
 • Llengua i literatura castellana
 • Llengua i literatura catalana
 • Matemàtiques
 • Música
 • Orientació i diversitat
 • Religió
 • Tecnologia
 • Visual i plàstica