Mobilitat internacional

L’Institut Joan d’Àustria, aposta per la mobilitat tant de l’alumnat com del professorat. Aquesta aposta té com a objectius millorar les competències lingüístiques de l’alumnat, millorar la qualitat dels ensenyaments així com millorar les competències professionals dels alumnes.

Aquestes activitats estan gestionades per un/a coordinador/a de mobilitat.

En aquest apartat està publicada la nostra política pel que fa a la mobilitat internacional, així con tota la informació sobre properes convocatòries i en curs, com optar a una ajuda Erasmus+ i els requisits demandats.

In this section, is published our international mobility policy, as well as all the information about incoming and current calls, how to obtain an Erasmus+ scholarship and the demanded requirements.


      Erasmus Charter

Erasmus Charter EN

        Carta Erasmus

Erasmus Charter ES

Erasmus+ logo

Contacte / contact: mobilitat@iesjoandaustria.org