Estudis

L’oferta formativa del nostre centre cobreix la majoria de les etapes i/o cicles que l’alumnat pot cursar a partir de la finalització dels seus estudis de primària.

ESO

 • Quatre línies completes (120 places per curs).
 • Horari compactat: de 8:00h fins 14:30h

Llegeix més>>

Batxillerat “digital”

Batxillerat “digital”   (Nou a partir del curs 2020-2021. Implantació a primer)

 • Modalitat Ciències i tecnologia (1 línia)
 • Modalitat Humanitats i ciències socials (1 línia)
 • Marc Horari: torn de matí (de 8:00h fins 14:30h)

Llegeix més>>

Cicles Formatius de Grau Mitjà

 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes –SMX IC10- Orientació en programació
 • Dues línies (60 places per curs)
 • Marc Horari: Primer Curs en horari de matí (a partir de les 8:00h) i el Segon Curs en torn de tarda ( a partir de les 14:30h)
 • Pràctiques a empreses  (FCT)
 • Mobilitat Internacional (Erasmus+)

Cicles Formatius de Grau Superior

 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa -ASIX ICA0-  DUAL orientació en Cloud Computing
 • Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma -DAM ICB0- DUAL
 • Desenvolupament d’Aplicacions Web -DAW ICC0- DUAL orientació en Aplicacions Híbrides
 • Marc Horari en torn de tarda (a partir de les 14:30h o les 15:30, depenen del dia)
 • Mobilitat Internacional (Carta ECHE Erasmus+)