Estudis

L’oferta formativa del nostre centre cobreix la majoria de les etapes, o cicles, que l’alumnat pot cursar a partir de la finalització dels seus estudis de primària.

Tenim implantades les etapes de l’Educació Secundaria Obligatòria, el Batxillerat , Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior.

(Els cicles formatius que impartim son, exclusivament, els de la família d’Informàtica)

ESO

 • Tres línies complertes (90 places per curs).
 • Horari compactat: de 8:00h fins 14:30h
 • Dues tardes de reforç (dimarts i dijous) per acompanyament a l’estudi i el programa ÈXIT
 • Grups desdoblats a 1r d’ESO (quatre grups-classe)
 • Introducció del PIM (Programa Intensiu de Millora) a 2n d’ESO, per acompanyar una part de l’alumnat en l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa.
 • Servei comunitari a tercer d’ESO (projecte d’aprenetatge i serveis Sex-Afect)
 • Aula d’acollida per l’alumnat nouvingut
 • Viatge d’estudis a 4rt

Batxillerat

 • Modalitat Científic-Tecnològic (1 línia)
 • Modalitat Humanístic-Social (1 línia)

   

 • Marc Horari: torn de matí (de 8:00h fins 14:30h)

CFGM

 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)
 • Dues línies (70 places per curs)
 • Marc Horari: Primer Curs en horari de matí (a partir de les 8:00h) i el Segon Curs en torn de tarda ( a partir de les 14:30h)
 • Pràctiques a empreses  (FCT)

CFGS

 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX)
 • Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW)
 • Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) – modalitat DUAL
 • Pràctiques a empreses (FCT)
 • Marc Horari en torn de tarda (a partir de les 14:30h o les 15:30, depenen del dia)