Sant Jordi literari

Enguany el nostre Sant Jordi ha estat plurilingüe: català, castelà, anglès i francès. Hem convocat un concurs literari de narrativa en les quatre llengües adreçat a tot el centre. Els quanyadors han estat:
Llengua anglesa: Pol Torrentó i Dani Vera
Llengua catalana: Bruna Sanjosé i Mariona… Llegeix més»

Celebrem Sant Jordi

Els alumnes han fet diversos tallers relacionats amb la Diada: entremesos literaris, roses comestibles, poemes, murals, capses i cup cakes… Aquí en teniu una petita mostra.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa
(Pots descarregar aquesta informació en PDF clicant Cicle Gestió Aministrativa)

 

Família professional: Administració i gestió

Aquest cicle capacita per al desenvolupament d’activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental per a la realització d’operacions de gestió administrativa a l’àmbit públic i privat.

Titulació: Tècnic/a en gestió administrativa

Per què estudiar el CFGM de Gestió Administrativa?

Totes les empreses de qualsevol sector necessiten professionals capaços de gestionar l’àrea d’administració. En concret per:

 • Analitzar i tramitar documentació/comunicacions que s’utilitzen a l’empresa.
 • Interpretar normativa i metodologia comptables, amb introducció d’assentaments, de manera manual i amb suport informàtic.
 • Reconèixer la normativa laboral aplicable, i saber gestionar administrativament el departament de recursos humans, a més de la selecció i formació dels treballadors.
 • Seleccionar dades i complimentar documents derivats de l’àrea comercial, aplicant la normativa vigent.
 • Reconèixer les principals aplicacions informàtiques de gestió per poder aplicar-les al desenvolupar les tasques administratives.

Durada dels estudis: 2.000 hores         

2 cursos acadèmics Hores en el centre educatiu Hores en centres de treball (FCT) Horari lectiu
1r curs 1000 h 8:00 a 14:30 hores
2n curs 650 h 350 h a les tardes 8:00 a 12:30 hores

 Mòduls 1r curs:

 • Comunicació empresarial i atenció al client
  • Realització de cartes comercials i altres documents interns i externs de l’empresa, comunicació oral i verbal,  com atendre correctament el telèfon, organització de l’arxiu…
 • Operacions administratives de compravenda
  • Elaborar factures, albarans, comandes, control d’existències, mitjans de pagament, càlcul de preus, liquidació IVA …
 • Operacions administratives de recursos humans
  • Procés de selecció de personal, contractes laborals, nòmines, altes, baixes, prestacions i liquidacions de la Seguretat Social, liquidacions de l’IRPF …
 • Tècnica comptable
  • Primers contactes amb el PGC, registre dels principals fets comptables al llibre diari, major i balanços. Confecció del quadre de pèrdues i guanys, distinció entre compra, despesa i inversió, tractament d’efectes comercials, clients de dubtós cobrament, amortització de l’immobilitzat …
 • Tractament informàtic de la informació
  • Processador de text, full de càlcul, bases de dades, tractament d’imatges, operatòria de teclats.
 • Anglès
  • Anglès específic adaptat al món de l’empresa: currículums, entrevistes de feina, comandes, facturació, e-mails, atenció de trucades telefòniques, organització de reunions i viatges, xecs,…
 • Empresa i administració
  • Tipus d’empreses, innovació, internacionalització, sistema tributari espanyol, liquidació d’impostos (IAE, IVA, IRPF, IS), administracions públiques, Unió Europea …
 • Formació i orientació laboral
  • Marc legal sobre condicions i relacions laborals, currículums, cartes de presentació, permisos retribuïts, hores extraordinàries, períodes de descans, mobilitat laboral, excedències, extinció de contractes, calendari laboral, funcionament dels sindicats i negociació col·lectiva …

 Mòduls 2n curs:

 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
  • Funcionament del sistema financer espanyol, anàlisi de les diferents operacions bancàries i assegurances, aproximació a la borsa i els mercats de valors …
 • Tractament de la documentació comptable
  • Aprofundiment en les operacions i els llibres comptables de les empreses, anàlisi d’exercicis comptables complets, ús d’aplicacions informàtiques específiques per a la gestió comptable empresarial …
 • Comunicació empresarial i atenció al client
  • Introducció al màrqueting, organització i funcions del departament d’atenció al client, tractament de queixes i reclamacions, els drets del consumidor …
 • Operacions administratives de suport
  • Utilització de diferents cercadors, metacercadors i exploradors d’internet.
  • Presentació d’informes de diversa naturalesa, gestions i tràmits de suport a directius i/o equips de treball, preparació i gestió d’esdeveniments i viatges …
 • Tractament informàtic de la informació
  • Presentacions multimèdia, bases de dades, tractament d’imatges, pàgines web, gestió del correu electrònic.
 • Empresa a l’aula
  • Simulació d’una empresa a l’aula, on els alumnes hauran d’aplicar de forma pràctica els resultats d’aprenentatge que han hagut d’assolir durant els dos cursos acadèmics, tot realitzant tasques dels diversos departaments.
 • Formació en centres de treball
  • 350 hores de pràctiques laborals a empreses de l’entorn, posant en pràctica i aprofundint en les habilitats i coneixements rebuts a l’aula.

 Requisits d’accés

 • Graduat en ESO.
 • Títol de l’FP1 o equivalent.
 • Títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
 • Superació dels dos primers cursos de BUP (màxim 2 assignatures pendents).
 • Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà (cal tenir 17 anys o més).
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Qualsevol altra titulació superior.

On treballaràs?

En grans, mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, però particularment en el sector dels serveis, i en administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’empreses i institucions i atenent a clients i clientes i a la ciutadania.

Sortides professionals

 • Auxiliar administratiu/iva
 • Ajudant d’oficina
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments
 • Administratiu/iva comercial
 • Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat/ada d’atenció al client
 • Empleat/ada de tresoreria
 • Empleat/ada en mitjans de pagament

Accés a altres estudis en finalitzar el cicle

 • Curs de preparació de la prova d’accés a CFGS (curs PPAS).
 • Cicles formatius de grau superior després de realitzar les proves d’accés corresponents (19 anys).
 • Accés directe a batxillerat, amb possibilitat de demanar l’exempció de cursar les matèries optatives del batxillerat i el treball de recerca.
 • Altres cicles de grau mitjà amb possibilitat de convalidar alguns mòduls.

 

Notícia 5

Nam semper id ipsum condimentum laoreet. Proin sollicitudin elit ut ligula hendrerit, et hendrerit ante condimentum. Aliquam suscipit feugiat velit, at vehicula lorem pharetra quis. Nam semper id ipsum condimentum laoreet. Proin sollicitudin elit ut ligula hendrerit, et hendrerit ante condimentum. Aliquam suscipit feugiat velit, at… Llegeix més»

Criteris d’avaluació 2016-2017

Consulteu els criteris d’avaluació i de recuperació de totes les matèries de l’Educació Secundària Obligatòria en aquest fitxer:

Criteris d’avaluació i de recuperació 2016-2017

 

 

Un exemple de fitxer d’àudio disponible directament des de la targeta resum. Dins de l’article, a la caixa “Paràmetres”, heu de marcar la casella “Mostra el contingut sencer”.