Secretaria

  • Horari: de dilluns a divendres de 8h a 14h.
  • Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 13h.
En aquesta secció trobareu informació i documents sobre:
  • Preinscripció i Matrícula 2018-2019:

Calendari i documentació

Informació sobre el centre

Criteris de puntuació

Oferta de places ESO

Carta de compromís de les famílies

Autorització de drets d’imatge (menors d’edat)

Autorització de drets d’imatge (majors d’edat)

Normativa referent als mòbils

Autorització de sortides d’un dia fora del centre

Reclamació de notes

Sol·licitud

 

  • Beques i ajuts
  • Tràmits (sol·licitud de certificats, títols…)

 

 

A PARTIR D’AQUÍ LA PÀGINA ESTÀ EN CONSTRUCCIÓ

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte del servei de neteja. Exp.: 1/2017. Data límit de presentació: dia 26 de juny 2017 a les 14.00 h. Consulteu documentació enllaçada:

 

Sol·licitud de beca de menjador 2017-2018:

El lliurament de les sol·licituds es farà a l’OAC, a l’Ajuntament, del 29 de maig al 2 de juny de 8.30h a 14h.

Es recomana que truqueu abans per demanar dia i hora, i així evitar cues. Telèfon: 93 795 99 00

Les sol·licituds es poden recollir ja aquesta setmana a l’OAC (plaça de l’Ajuntament)

s

 

TÍTOLS I QUALIFICACIONS DE 2N DE BATXILLERAT

 Els alumnes de 2n de batxillerat amb totes les matèries aprovades han   de passar per la Secretaria de l’Institut per tal de sol·licitar el títol de batxillerat i el certificat de les qualificacions finals de Batxillerat.

Us imprimirem un resguard de títol; en aquest document hi consten les vostres dades, l’import a pagar i la data límit per fer-ho (enguany, de l’1 al 5 de juliol de 2016). Si teniu el carnet de família nombrosa i/o monoparental heu de portar l’original i una fotocòpia.

S’ha d’anar a “La Caixa” a fer l’ingrés i tornar a la secretaria del centre, on us posarem el segell i signatura del secretari. La part que us lliurarem serà el resguard del títol, el qual té la mateixa validesa de títol fins que no arribi l’original.