Material de suport

COM FER…

Com fer un resum

Com fer un text argumentatiu (per convèncer algú d’alguna cosa)

Com fer un text instructiu (per donar ordres i consells, fer receptes de cuina…)

Com fer i presentar un treball o un dossier (explicació en format presentació)

Com comunicar resultats

Com presentar exercicis i proves

Com fer un esquema

Presentació de treballs (explicació en format text)

COM VALORAR…

Com autovalorar la lectura en veu alta (text en prosa -literari i no literari- i en poesia)

Com autovalorar l’exposició oral (explicació i suport visual)

Com autovalorar la presentació feines escrites