“Teixint i filant, la vida va passant”

A l’EG de 2n d’ESO “Jornada d’Energies Sostenibles” hem anat al mNACTEC. La visita ha constat de dues parts diferenciades. Una primera visita guiada per la història del tèxtil, descobrint els diferents racons de la fàbrica (les calderes,la xemeneia, el despatx del cap…),  i identificant la maquinària necessària dins d’aquest procés industrial, amb el punt inicial de sorteig (la primera operació a la que s’ha de sotmetre la fibra de llana) fins el tint dels teixits o madeixes. Sense oblidar les relacions laborals i desigualtats que se’n derivaven del treball a la fàbrica.

I una segona part, on l’alumnat ha fet una visita per l’exposició permanent del museu on han fet unes rutines de pensament d’un dossier sobre les diferents fonts d’energia utilitzades al llarg de la història.