Sortida al Museu Marítim de Barcelona

Aquesta setmana els grups d’EG de 3r d’ESO hem visitat el Museu Marítim de Barcelona. Aquesta sortida tenia com a objectiu indagar les causes de l’arribada castellana a Amèrica a través de la realització de dues activitats: La construcció de la imatge del món i El mar camí dels descobridors.

Dimarts 6 d’octubre: 3r C

Dimecres 7 d’octubre: 3r A

Dijous 8 d’octubre: 3r B

 

La primera activitat s’iniciava plantejant les següents qüestions: Com era el món per a les persones europees a l’època medieval? Quina mida pensaven que tenia la Terra? Què va fer que, en un moment donat de la història, aquesta concepció medieval anés canviant gràcies als descobriments geogràfics? Quines conseqüències van tenir els descobriments de noves terres? A través del treball cooperatiu l’alumnat ha anat trobant les respostes. Els nois i les noies de 3r d’ESO han descobert la importància de les espècies com a motor per als viatges de descobriment que es van fer als segles XV i XVI, viatges que van anar canviant la concepció medieval del món. 

 

D’altra banda, la segona activitat pretenia respondre a altres qüestions com: Quina era la imatge que es tenia del món a l’Edat Mitjana? Com va canviant aquesta imatge al llarg del temps? Quin paper hi juga la navegació en aquest canvi de la imatge del món? Quines rutes seguien els vaixells en aquests viatges? Com s’orientaven en un mar desconegut? Aquesta activitat es va dur a terme al planetari del museu on s’hi projectaven imatges de representacions de la Terra. L’activitat plantejava quina era la situació a Europa occidental abans de l’època dels descobriments i com, a partir dels diferents viatges que van fer els descobridors, aquesta imatge medieval es va anar ampliant i modificant. 

 

Volem agrair la predisposició i l’entusiasme de l’equip pedagògic del Museu Marítim, atès que vàrem ser el primer centre en visitar el museu després del confinament. Com cada curs, repetirem l’experiència.