Sessió d’avaluació participativa i amb acords

La sessió de la primera avaluació de l’institut s’ha caracteritzat per una participació per part de l’alumnat i professorat amb un mateix objectiu: reflexionar sobre el procés d’aprenentatge que hem dut a terme aquest primer trimestre i fer propostes de millora per al segon. I és que nosaltres entenem l’avaluació com un pas més en el procés que ens ha de servir per millorar el que no ha anat bé i enfortir els encerts.

Per a tot això hem arribat als següents acords:

1) Comprarem una agenda de paper.

2) Treballarem la capacitat d’escoltar de l’alumnat.

3) A partir del clima de confiança i llibertat amb què tracta el professorat, en tornar de vacances aquest farà una proposta de normes de funcionament generals del centre. Aquesta proposta la debatrem a tutoria i ens ha de servir per a reforçar els bons hàbits de convivència.

4) Farem un esforç per a plantejar la lectura de les tasques per part de l’alumnat com un pas obligatori per a fer-les. A partir d’aquí comentarem com estan redactades i modificarem les que facin falta.

5) El fet de no fer ús de mòbils en cap moment ha estat ben valorada per tothom: possibilita reforçar el diàleg i les relacions entre tots nosaltres durant l’horari escolar.

6) L’alumnat es compromet a portar els chromebooks carregats cada dia.

Des d’aquí fem públics els acords i ens comprometem a dur-los a terme després de les vacances de Nadal. Només així millorarem l’institut i el nostre aprenentatge!