Resolució de problemes, inequacions i cinemàtica a 4t d’ESO

Aquest segon trimestre de matemàtiques a 4t d’ESO ha estat molt algebraic. Inequacions, equacions de primer i segon grau així com sistemes d’equacions, han estat la tònica en la resolució de problemes de context econòmic i cinemàtic.

Acompanyants de tasques per mantenir la base de la matemàtica al dia amb Thatquizz i aprofitant les sessions del projecte d’Omar Khayyam per sistematitzar la resolució de problemes mitjançant una base d’orientació com a guia.

Hem finalitzat el trimestre connectant amb el primer dels moviments que analitzarem, en aquest cas, la caiguda lliure. Treballarem conjuntament mètode científic i resolució de problemes tot aplicant els coneixements algebraics en situacions de moviment rectilini uniforme i accelerat. Serà un trimestre molt experimental!