Participar per planificar

Cada curs, al mes de juny, quan acaben les classes, el professorat ens reunim per a dur a terme una reflexió sobre què hem fet en cadascun dels àmbits i quines propostes plantegem per al curs vinent. Aquest curs ha estat molt especial i, per tant, ens sentim especialment satisfetes de l’avaluació que hem compartit: un curs amb COVID-19 en el qual hem sabut donar resposta a les necessitats de l’alumnat tant des del punt de vista personal com acadèmic. Més que mai, les bases i les estratègies del Bitàcola, ens han possibilitat estar al servei dels nois i noies i les famílies en un context incert i desconegut per tothom. Els Espais participatius que hem creat a final de curs per a la posada en comú i planificació han estat:

Quadern de Bitàcola: Espai ja habitual de compartir les programacions implementades i l’adequació dels documents de centre al qual aquest curs s’hi ha sumat l’alumnat i les famílies. Especialment satisfetes de la participació d’aquests dos àmbits de la comunitat en el Quadern de Bitàcola: han aportat les seves visions del que han fet i les propostes de millora. Tot plegat ho trobareu en el WEB (documentació de centre): Quadern de Bitàcola 2021.

I Jornada Nexes: Aquest curs hem volgut donar nom a una part fonamental del nostre Projecte: la xarxa amb entitats, sortides i professionals diversos que hem anat creant al llarg d’aquests 5 cursos com a element fonamental en el treball del currículum i en la formació de persones. El Projecte Nexes és el nom i el 23 de juny n’hem dut a terme la I Jornada. Aquesta ha hagut de ser virtual i estem desitjoses de poder-la fer presencial el curs vinent i poder convertir aquesta xarxa en una abraçada física i una trobada presencial.

Dinar de comiat: En finalitzar el Quadern de Bitàcola, el dinar de comiat d’aquest curs i d’algunes de les companyes que ens deixen celebrem el dinar /experiència globalitzada que ens ha portat a La Muntada i Marquet de les roques. Passar un dia l’equip de professorat i el PAS ens possibilita compartir una vivència a la natura d’amor a la terra i a la poesia de Pere IV. Una altra experiència globalitzada que ens identifica com a Projecte.

Summer Work Camp: Camps d’aprenentatge del professorat de dos dies de durada en què hem programat un dels Espais Creatius per al curs vinent: EnamorART-se. Aquest camp d’aprenentatge, com cada curs, té com a objectiu compartir i unificar criteris de programació a partir de la creació d’un Projecte amb l’entorn Moodle. Programar entre 20 professionals és una de les experiències didàctiques més enriquidores. A més, s’hi ha incorporat professorat nou: una vivència en què cohesió i programació es donen les mans per acabar el curs planificant i acollint el curs vinent.