Omar Khayyam: lectura i resolució de problemes

La caiguda de l’Imperi Romà en el 476, suposaria l’arribada de l’Edat Mitjana a Europa i amb ella la negativa al pensament científic i el món racional. En aquesta època, el paper de l’escola de Bagdad a l’Àsia central tindria un paper fonamental, serien els àrabs els responsables de què les obres clàssiques dels grecs i romans no es perderen. En aquesta època cal destacar la figura d’Omar Khayyam, poeta, matemàtic, filòsof i astrònom qui defendria acèrrimament la necessitat de la lectura dels clàssics, i que destacaria pels seus tractats sobre la resolució de problemes, i qui va postular 5 segles abans el teorema de Fermat.

Omar Khayyam nom que comencem a saber pronunciar a l’institut sense tants problemes, és el nom que reben les activitats que quinzenalment fem a l’institut a tots els nivells per treballar la comprensió lectora i la resolució de problemes i que també es porta a terme a l’Escola Elisa Badia, amb la que trimestralment es fan reunions per comentar i treballar conjuntament una línia comuna de bases d’orientació per guiar a l’alumnat en la resolució de problemes i comprensió lectora.

1 comentari

  1. Mercè Mas Garcia

    Agraeixo molt aquestes iniciatives! Aprendre de grans personatges de la història ens enriqueix i ens inspira. Decidir lluitar per allò en què creus, dóna sentit a l’esforç. Si a més exerciten la lectura i la resolució de problemes, ja ho tenim tot.