L’Espai en Xarxa “Salut i addiccions” rep una formació d’una especialista.

L’alumnat de l’EX de “Salut i addiccions” ha anat al Servei Socioeducatiu La Roma per rebre una formació específica sobre “ el negoci de les drogues legals”, impartit per Mercè Roure (Agent de Salut de Barberà del Vallès). 

La formació ha tingut una primera part teòrica al voltant de les drogues tant siguin legals com il·legals. I una segona part amb una dinàmica anomenada “Mar i Muntanya”, on l’alumnat ha hagut  de posicionar-se sobre si creuen que és veritat o fals i generar debat sobre una qüestió determinada, i finalment resoldre un mot encreuat sobre el tabac. Ha estat una xerrada molt enriquidora i participativa.

!