La Mapendo: exemple de dificultats dels imigrants

La Marta de SCAI ens ha presentat la Mapendo, ciutadana de la República Democràtica  del Congo. Aquesta noia ha arribat a Europa només amb un carnet d’identitat del seu país . Nosaltres hem hagut de seguir tots els passos que necessita fer per aconseguir una vida digna: Un munt de dificultats econòmiques, burocràtiques,de transport…

3

4

1