Joves volcànics

Aquest segon trimestre proposem dins l’Espai Creatiu, el Projecte Joves Volcànics. Aquest Projecte ens l’ha dissenyat l’Associació socioeducativa Rius de Moviment. La proposta busca vincular el cos amb una disciplina artística específica, tot aproximant-nos a les seves metodologies creatives i portant-les al terreny de les arts del moviment. Amb aquest objectiu es duu a terme un procés creatiu protagonitzat per cada grup d’alumnes al servei de l’expressió conjunta de les seves inquietuds”

El Projecte es divideix en quatre propostes que són les següents : Cos i arquitectura, Cos i paraula, Cos i arts plàstiques i Cos i participació.

El primer dia vam fer un acte d’inici que va consistir en anar tothom al gimnàs a fer un ritual participatiu amb la representació del propi cos de les 5 fases d’un volcà que són també les del projecte.

Disposats a ser volcans en erupció comencem amb molta il.lusió!

1 comentari