Informes de novembre

Novembre és un bon mes per avaluar on som i proposar millores per avançar. Aquest és el sentit dels informes escrits que ha rebut l’alumnat de l’institut el dia 10 de novembre. Els hem pogut comentar personalment amb cada tutoria personal. Ara falta que amb les famílies els compartiu i serveixin per millorar el procés d’aprenentatge.