III Trobada comunitat educativa

El 7 de setembre ens hem trobat tota la comunitat educativa de primària i secundària. Els objectius de la trobada han estat conèixer-nos els dos equips d’aquest curs, compartir quins són els àmbits de treball de coordinació de primària i secundària i presentar els objectius que ens plantegem per aquest curs.

En termes generals podem avançar que el projecte de lectura i resolució de problemes Omar Khayyam, apadrinaments lectors i aparellaments matemàtics són dos dels projectes protagonistes d’aquest curs. A més la coeducació serà el valor protagonista que ens plantegem com a objectiu a treballar aquest curs 18-19 des de l’Escola Bressol a 3r d’ESO.

Hem compartit també els bons desitjos per aquest curs.