Formació Interna de centre per iniciar el curs

La primera quinzena de curs tot el professorat hem estat reunits compartint càpsules formatives Sobre gestió d’aula globalitzada: codocència, convivència, Laboratori, patis CoeducActius, conversa a l’aula, Rutines de pensament, Bases d’Orientació, guàrdies actives, com treballar el cos… han estat els temes estrelles treballats a partir de la presència de companys i companyes i també especialistes com Rius de Moviment o Lou Cairó.

La valoració que en fem és que ens ha permès crear uns significats i estratègies conjuntes per a poder fer del curs 2021-2022 un camí de nous aprenentatges per part de tota la comunitat.

SOM EQUIP!