Fem música amb boomwhackers

Els boomwhackers són uns tubs sonors de diferents mides afinats amb les notes de l’escala que ens permeten crear ritmes i polirítmies amb un resultat molt interessant. A 1r d’ESO hem estat treballant aquesta peça de Javier Romero Naranjo.