Familiaritza’t

El primer EG de 3r d’ESO amb aquest títol ens ha fet viatjar pel concepte de família. A més de veure els canvis que hi ha hagut al llarg de la història des dels Bonobos als nostres dies hem aprofundit en totes aquelles idees que hi estan relacionades: consumisme, alimentació, comunicació, emocions, resolució dels conflictes, rol dels adults i dels fills… Hem fet debats sobre els models i n’hem conegut tots els tipus .Un interessant tema per a educar el respecte en la diversitat i escalfar motors per als espais globalitzats que seguiran.les nostres representacions artístiques i pancartes en són un exemple.