Descobrim, amb profunditat, el Bosc de Santiga!

Vam iniciar el projecte visitant el nostre bosc, el bosc de Santiga!

A la setmana següent, vam acabar elaborant els mapes mentals i conceptuals que ens ajudaríen a entendre millor el Bosc de Barberà del Vallès i el seu ecosistema.
https://twitter.com/insbitacola/status/1184462426303094784
Per finalitzar, vam dur a terme una gala i visionat dels diferents vídeos finalistes a cada classe ?

Es van poder veure #curtmetratges de molta qualitat! Enhorabona!