Avaluació final 3r ESO

En l’avaluació final de 3r d’ESO hem comentat els següents temes:

  1. Falta treballar l’autonomia de l’alumnat.
  2. Quan la dinàmica de grup és bona, el treball individual millora.
  3. El respecte al centre i a l’equip humà és fonamental en l’aprenentatge

Hem elaborat les següents propostes:

  1. Fer recollida de propostes a tutoria més concretes
  2. No quedar-se en la queixa fàcil del model consumista sinó pensar en propostes constructives.
  3. Treballar l’escolta en tota la comunitat educativa
  4. Fer una consulta a l’alumnat de 3r sobre si volen agenda el curs vinent
  5. A l’inici del curs vinent farem una comissió d’alumnat per a organitzar els patis i altres propostes.