Tanquem aquest intens curs, i gaudim de l’estiu!

Benvolgudes/ts alumnes i famílies de l’Institut de Nàutica de Barcelona, amb aquest missatge volem tancar aquest atípic curs que hem passat, i enfocar-nos a afrontar el següent, que es preveu que serà encara un curs de transició cap a la enyorada normalitat. Com casi tota la societat aquests mesos, ens ha tocat estar a la altura de les circumstàncies, i ho hem fet el millor que hem sabut.

Aquests mesos hem descobert que a distància es poden fer moltes més coses de les que ens pensàvem, i que tampoc surten mal, però sens dubte les relacions humanes necessiten dosis de presencialitat, i esperem tornar-les a activar al setembre.

Començo doncs agraint a tota la nostra comunitat educativa per el sobre-esforç que ha fet, i les ganes que li hem posat per a tancar el curs de la millor forma possible. Als/les docents per saber convertir d’un dia per l’altre les seves classes presencials en modalitat on-line, als/les tutors/es per mantenir-vos connectats i informats, al personal d’administració i consergeria per fer-ho tot tan fàcil, a les famílies per la paciència davant la incertesa existent, i als/les alumnes per mantenir-vos actius amb les tasques acadèmiques en els nous canals de comunicació que han sorgit d’un dia per l’altre.

Ens dol però no haver pogut tancar el curs presencialment amb tots vosaltres, especialment als que ja heu acabat els estudis.

I de cara al setembre, què?

Doncs si les coses no es torcen molt, tenim l’encàrrec d’obrir el centre amb una certa normalitat. Però haurem de canviar certes coses, per a equilibrar les mesures de prevenció amb la continuïtat de la vida acadèmica.

Hem elaborat ja un pla d’obertura, per a organitzar i preveure els diferents escenaris, i al setembre ja us transmetrem la informació actualitzada, però us avancem els principis i actuacions previstes a data d’avui:

 • Grups estables. Els alumnes estareu amb el vostre grup estable per a les activitats acadèmiques.
 • Cada grup tindrà unes zones d’entrada i sortida del centre assignades.
 • Haureu d’anar amb mascareta per el centre (excepte quan esteu amb el vostre grup estable)
 • Haureu de mantenir la distància de seguretat amb altres persones de 1,5m (excepte quan esteu amb el vostre grup estable)
 • Haureu fer un rentat i desinfecció de mans constant.
 • Haurem de responsabilitzar-nos entre tots de desinfectar els equips i espais compartits que utilitzem, i de ventilar els espais.
 • Es limitarà l’ús de les zones comunes.
 • Algun dels mòduls (assignatures) tindran una part on-line.
 • Tenir previst com ajustar i continuar les classes davant d’un possible confinament

I el més important de tot:

 • Per a accedir al centre tothom tindrem que complir els dos requisits següents:
  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…)
  • No conviure o tenir contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors

Doncs ara només ens queda desitjar-vos un bo estiu, que esteu atents a les instruccions que anem donant a la web per a la matricula,  i assegurar-vos que al setembre ens trobareu ben preparats i il·lusionats per a que tingueu un any acadèmic enriquidor i productiu.

Bon estiu

La Direcció