Procés extraordinari d’admissió (publicació alumnes admesos Grau Mitjà i Grau Superior) Actualitzat 15/09/2021

A continuació podreu consultar  els alumnes admesos de la tercera fase extraordinària de preinscripció i matrícula per Grau Superior:

Barem i llistat d’admesos Grau Superior

  • L’alumnat pot presentar les al·legacions que cregui pertinents durant el dimecres 15 de setembre. L’alumnat admès s’ha de matricular els dies 16 i 17 de setembre de manera presencial a la secretaria del centre o enviant els documents de matrícula per correu electrònic a l’adreça a8074847@xtec.cat

Trobareu els documents de matrícula al següent enllaç.

A continuació podreu consultar  els alumnes admesos de la tercera fase extraordinària de preinscripció i matrícula per Grau Mitjà:

Barem i llistat d’admesos Grau Mitjà

  • L’alumnat pot presentar les al·legacions que cregui pertinents durant el dimarts 14 de setembre. L’alumnat admès s’ha de matricular els dies 15, 16 i 17 de setembre de manera presencial a la secretaria del centre o enviant els documents de matrícula per correu electrònic a l’adreça a8074847@xtec.cat

 

Trobareu els documents de matrícula al següent enllaç.

__________________________________________________________________________________________________

Us informem que el Departament d’Educació a obert un nou període extraordinari d’admissió al setembre.

En aquest període poden participar tots els alumnes interessats i que compleixin els requisits d’accés tant si han participat a les anteriors fases d’admissió com si no.

Les places vacants després de la segona fase de preinscripció i matrícula són:

CFGM MANTENIMENT D’EMBARCACIONS D’ESBARJO: 

1r Torn matí: 4 vacant

1r Torn tarda: 7 vacants

CFGS SISTEMES DE NAVEGACIÓ 

1r Torn tarda: 5 vacants

CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA ADAPTAT A PLATJA

1r Torn matí: 5 vacants

ESTUDIS ESPORTIUS (INCLÒS BATXILLERAT ESPORTIU)

Batxillerat Esportiu: 4 vacants

Pels Cicles de Grau Mitjà, entre el dijous 9 i divendres 10 de setembre podreu presentar a la secretaria del centre, o enviar-nos per correu electrònic (a8074847@xtec.cat), la vostra sol·licitud juntament amb els documents necessaris.

Pels Cicles de Grau Superior, entre el dijous 9 i dimarts 14 de setembre podreu presentar a la secretaria del centre, o enviar-nos per correu electrònic (a8074847@xtec.cat), la vostra sol·licitud juntament amb els documents necessaris.

La baremació de les preinscripcions que rebem s’ordenaran segons els següents criteris:

  • Primer: Alumnes que van participar a les fases anteriors de preinscripció més la nota del requisit d’accés al·legat.
  • Segon: Alumnes que no van participar a les fases anteriors de preinscripció més la nota del requisit d’accés al·legat.

Aquesta fase de presentació de preinscripcions no estarà centralitzada informàticament, per tant, podreu presentar tantes sol·licituds com vulgueu a tots els centres on estigueu interessats en funció de la seva oferta.

La llista d’alumnes admesos per als Cicles de Grau Mitjà es publicaran el dia 14 de setembre i la matriculació es farà del 14 al 17 de setembre.

La llista d’alumnes admesos per als Cicles de Grau Superior es publicaran el dia 15 de setembre i la matriculació es farà del 15 al 17 de setembre.

 

La documentació que haureu d’aportar per formalitzar la preinscripció és la següent:

Sol·licitud de preinscripció

DNI de l’alumne/a

Targeta Sanitària de l’alumne/a

Certificat de notes del requisit d’accés: ESO, prova d’accés, Batxillerat…)

Còpia del full de la preinscripció de fases anteriors, si escau.

En cas que l’alumne/a sigui menor d’edat també haureu d’aportar:

DNI del pare/mare/tutor legal de l’alumne/a

Llibre de família