Projecte “Anèl·lides”

El passat 7 de maig de 2019 l’INB va comptar amb la visita de l’institut Alzina i de l’institut XXVena Olimpiada, amb la col·laboració de l’empresa Anèl·lides, amb la seva iniciativa de divulgar els serveis marins i ambientals.

La jornada va comptar amb dos alumnes de Grau superior de Salvament i Socorrisme de l’INB , Raúl Rioja i Julen Fernández, els quals amb un gran lideratge van adoptar el rol de docent i van explicar a l’alumnat de l’ESO els primers auxilis, nocions bàsiques de salvament i socorrisme tant a piscines com a platges i la vessant esportiva del salvament i socorrisme.

En finalitzar les intervencions els alumnes de l’ESO van realitzar diverses preguntes, les quals vam resoldre in situ i algunes ens vam desplaçar a la platja per resoldre-les amb més detall.