Anàlisi de la demanda professional en el sector marítim i portuari

El Port de Barcelona, Barcelona Activa i la Fundació BCN FP, amb la col·laboració de l’Institut de Nàutica de Barcelona, han presentat dos estudis complementaris sobre els perfils professionals més demandats per les empreses del sector marítim i portuari.

Dels estudis, es després que les empreses marítimes i portuàries busquen persones que realitzin un “aprenentatge permanent” i, així, adaptar-se als nous perfils demandats. Per tant busquen professionals polivalents, preparats per adaptar-se als canvis tecnològics i amb un bon nivell d’anglès.

Des de l’Institut de Nàutica de Barcelona, valorem molt positivament aquests estudis sectorials ja que ens ajudaran a situar i a orientar els perfils professionals dels nostres alumnes, i a fomentar uns estudis més competencials, on l’alumnat adquireixi eines suficients per desenvolupar-se de manera eficient en el mercat laboral.

Algunes de les conclusions que es poden treure d’aquest estudi es mostren en el següent enllaç:

http://beteve.cat/port-barcelona-perfils-professionals/

https://www.aldia.cat/espanya/noticia-port-barcelona-barcelona-activa-impulsen-locupabilitat-sector-maritim-20180620140520.html