Informació sobre la vaga d’estudiants del 26 d’octubre

Benvolguts pares/mares:

El dia 26 d’octubre hi ha convocada una vaga estudiantil.

Pel que fa a l’alumnat,

El decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatiu, preveu en l’article 24 que els alumnes a partir de 3r d’ESO puguin no assistir a classe de forma que aquestes absències no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció, sempre que el centre tingui la corresponent autorització dels seus pares i que els delegats ho hagin comunicat a la direcció del centre.

Per tant i amb l’objectiu de clarificar la situació pels propers dies, la direcció del Centre considera:

Que en el primer cicle d’ESO (primer i segon curs) s’ha d’assistir a classe de forma ordinària i obligatòria.

Que en el segon cicle d’ESO, (3r i 4t) si els alumnes desitgen no assistir a classe, cal que els pares signin l’autorització que adjuntem. Per tant, és la família qui es fa càrrec.

Pel que fa al Batxillerat, cal que els delegats comuniquin a la direcció del centre la intenció de cada grup resultat de la corresponent reunió.

Per qualsevol dubte quedo a la seva disposició,

Mercedes Bermejo, directora