Full de Declaració Responsable

Benvolgudes famílies,

En compliment de les recomanacions per la situació de pandèmia provocada per la Covid-19, cal que ompliu i signeu un Full de Declaració Responsable.

Els alumnes l’hauran de portar a l’Institut a l’inici del curs o el podeu enviar per correu electrònic al tutor.

Moltes gràcies.