Visita a l’empresa CET-Apunts per part d’alumnes 2n Gestió Administrativa

APUNTS  és una empresa de economia social, això vol dir que és una empresa fonamentada en la valoració de la persona i el seu entorn per sobre del capital. El principal repte de les empreses d’economia social és la generació de cohesió social allà on s’instal·len, basada en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i mediambiental que s’orienten a crear i participar en una societat millor i a contribuir en el desenvolupament sostenible.

Amb la visita a l’empresa CET-Apunts, es pretén que l’alumnat identifiqui els diferents perfils professionals existents a l’empresa, quines són les competències més valorades, quina formació es requereix, quin és el funcionament d’aquesta, etc., per tal que l’alumne pugui prendre consciència i reflexió sobre el seu futur professional.

Cal senyalar que, per tal d’entendre millor aquests perfils professionals, també és adient presentar la història, missió i valors de l’empresa; així com l’activitat empresarial que es duu a terme. D’aquesta manera és més propera la relació amb l’empresa i s’aproxima encara més a la realitat laboral.