Auxiliar de vivers i jardins

pqpi_jardi2Aprofitant l’extensió del recinte de l’Institut oferim el PFI d’Auxiliar de vivers i jardins. Els alumnes tenen una formació bàsica competencial i una formació professionalitzadora que fan coŀlaborant en el manteniment del recinte ajardinat i de l’ombracle i hivernacle del centre.

Què estudiaràs?

Operacions auxiliars per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria. Operacions auxiliars per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.Operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.Formació pràctica en empreses. Orientació i recursos per al desenvolupament personal. Coneixement de l’entorn social i del món laboral i professional. Llengua, matemàtiques i tecnologies de la informació i de la comunicació.Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic.Treballs auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes

De què treballaràs?

Auxiliar de jardineria.Auxiliar de viver. Auxiliar de centres de jardineria. Auxiliar de camps esportius. Auxiliar de floristeria. Auxiliar de magatzem de flors. Aplicador/a de plaguicides de nivell bàsic.

Veure les Notícies del PFI de Jardineria.

Fet amb Padlet