Batxillerat

El Batxillerat proporciona a l’alumne la maduresa intel·lectual i humana i també els coneixements i les habilitats que li permetran dur a terme en el futur les seves funcions acadèmiques, professionals i socials amb responsabilitat i competència.

Comprèn dos cursos acadèmics, al llarg dels quals s’han de cursar algunes matèries comunes i d’altres que escull l’alumne segons els seus interessos. Aquestes configuraran la modalitat del batxillerat. A l’Institut oferim totes les modalitats de batxillerat:

Trobareu més informació a la web del Departament d’Ensenyament.

Veure les Notícies del Batxillerat.