Erasmus+

 

l’Institut Vall d’Hebron participa en projectes de mobilitat internacional per a l’alumnat de Formació professional, per realitzar pràctiques en empreses d’algun país de la Unió Europea, ja sigui durant els estudis (FCT) o un cop graduat, en el marc del programa Erasmus+.

Actualment, l’INS Vall d’Hebron ofereix places de mobilitat internacional en projectes que promouen les institucions següents:

 • Departament d’Ensenyament:
  • Quatre places per a l’alumnat del cicle formatiu de grau superior ”Animació d’Activitats Físiques i Esportives” (Rovaniemi-Finlàndia).
  • Quatre places per a l’alumnat del cicle formatiu de grau superior “Estètica Integral i Benestar” (Roma- Itàlia)
  • Places per al professorat de cicles formatius (formació DUAL).
 • Fundació BCN-FP:
  • Una per a l’alumnat de grau superior.
  • Una o dues mobilitats per a l’alumnat de grau mitjà.
  • Places per al professorat de cicles formatius.
 • Fundació Inform:
  • Places per a l’alumnat dels cicles d’administració i gestió.
  • Places per al professorat dels cicles que participen del projecte de simulació d’empreses a l’aula.

Durant el curs 18/19 l’alumnat d’FP de l’INS Vall d’Hebron podrà participar en els diferents processos de selecció que s’aniran obrint a mesura que es vagin concretant les beques Erasmus+ de cada entitat promotora.

Per sol·licitar la participació en aquesta selecció, tot l’alumnat interessat haurà d’enviar la fitxa de sol·licitud dins del termini establert en cada convocatòria.

Els requisits i el procediment de participació i les bases del procés de selecció estan explicades al document de selecció de candidats.

Tota la informació referent a cada projecte concret la proporciona la persona responsable de les mobilitats en cada família professional i/o la tutora del grup.

Aquí trobareu totes les notícies relacionades amb l’Erasmus+.