Batxillerat de Tecnologia

Presentació del departament de tecnologia

A primer de Batxillerat, s’estudien les següents matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Educació física
 • Filosofia
 • Ciències per al món contemporani
 • Tutoria

A més, l’alumnat de l’itinerari de Tecnologia fa tres matèries de modalitat fixes i una quarta que s’escull entre diferents opcions:

 • Matemàtiques
 • Tecnologia industrial
 • Dibuix tècnic
 • Una darrera on la majoria d’alumnes opten entre:
  • Física
  • Francès
  • Psicologia

A segon de Batxillerat, s’estudien les següents matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Treball de recerca
 • Tutoria

A més, l’alumnat de l’itinerari de Tecnologia fa tres matèries de modalitat fixes i una quarta que s’escull entre diferents opcions:

 • Matemàtiques
 • Tecnologia industrial
 • Dibuix tècnic
 • Una darrera on la majoria d’alumnes opten entre:
  • Electrotècnia
  • Física

Trobareu més informació a la web del Departament d’Ensenyament.

Veure les Notícies del Batxillerat tecnològic.