Batxillerat d’Humanitats

Presentació de la matèria de Literatura Universal

A primer de Batxillerat, s’estudien les següents matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Educació física
 • Filosofia
 • Ciències per al món contemporani
 • Tutoria

A més, l’alumnat de l’itinerari d’Humanitats fa tres matèries de modalitat fixes i una quarta que s’escull entre diferents opcions:

 • Llatí
 • Literatura universal
 • Literatura caatalana
 • Una darrera on la majoria d’alumnes opten entre:
  • Psicologia
  • Grec I
  • Francès

A segon de Batxillerat, s’estudien les següents matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Treball de recerca
 • Tutoria

A més, l’alumnat de l’itinerari d’Humanitats fa tres matèries de modalitat fixes i una quarta que s’escull entre diferents opcions:

 • Llatí
 • Història de l’Art
 • Literatura castellana
 • Una darrera on la majoria d’alumnes opten entre:
  • Geografia
  • Grec II

Trobareu més informació a la web del Departament d’Ensenyament.

Veure les Notícies del Batxillerat Humanístic.