Ensenyament i animació socioesportiva

El Cicle formatiu de grau superior d’Ensenyament i animació socioesportiva aporta la formació necessària per a programar i dirigir activitats d’ensenyament, de temps lliure i d’inclusió socioesportiva. Amb aquest cicle es dóna continuïtat al cicle d’Animació d’activitats físiques i esportives, actualitzant i ampliant els continguts d’aquest especialment en l’àmbit del lleure, el turístic i el d’inclusió social. Així volem donar una formació exhaustiva de les diferents vessants que han de dominar els animadors d’activitats físiques. A més, el treball més acadèmic es completa amb coŀlaboracions amb diferents escoles de primària, en el Projecte final del cicle, la qual cosa completa la formació pràctica de l’alumnat.

Mirem, també, d’utilitzar en cada moment les millors instaŀlacions per a cada activitat. Així, per exemple, es fa part de la formació al complex esportiu de l’Hospitalet Nord. Al centre es disposa, a més, de dos gimnasos tres pistes poliesportives i un camp de futbol de mides reglamentàries.

La formació acadèmica es complementa, a banda de les pràctiques a l’empresa, amb coŀlaboracions amb diferents entitats i amb l’alumnat de diferents etapes educatives de l’Institut. Per exemple, anualment es coŀlabora amb els cicles d’Estètica i es preparen diferents activitats per als alumnes d’ESO i batxillerat, com el Dia mundial de l’activitat física, diferents activitats per Carnestoltes i l’organització de jornades d’atletisme per l’alumnat de batxillerat. I, especialment, els alumnes preparen diferents activitats d’animació en el marc del mòdul de projecte, que clou el cicle. Es preparen també esdeveniments de lleure, d’esports i de turisme inclusius.

Com una forma de portar a la pràctica els coneixements que han adquirit durant el cicle, els alumnes també han de crear una empresa d’animació que organitza una jornada d’animació a diferents escoles de primària del barri.

Aquest cicle s’imparteix en horari de matí. Es començarà a ofertar com a formació en alternaça dual.

Podeu consultar la informació oficial sobre els continguts del cicle en el web del Departament d’Ensenyament.

Veure les Notícies d’Animació.

 

Fet amb Padlet