AMPA

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’INSTITUT VALL D’HEBRON
 institut

 Què és una AMPA?

L’ AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes) existeix per la necessitat i el dret dels pares d’agrupar-nos per a defensar i aconseguir una bona educació i formació dels nostres fills/filles conjuntament amb l’institut.

És la forma més efectiva que tenim els pares i mares d’organitzar-nos dins del centre escolar i d’establir una plataforma oberta a la participació i a la reivindicació.

La tasca de les AMPA és:

 • Fer de lligam entre l’Institut i les famílies.
 • Organitzar serveis complementaris (activitats extraescolars, formació de pares/mares, etc.)
 • Reivindicar la qualitat del ensenyament.

Què cal per una bona gestió de l’AMPA?

 • La col·laboració activa de pares i mares
 • L’assessorament de les federacions i les institucions.
 • La formació dels pares i mares i de les juntes directives.
 • El recolzament dels professors i als professors.

L’AMPA de l’Institut Vall d’Hebron ja fa anys que funciona al servei dels alumnes d’aquest institut gràcies a la tasca voluntària d’uns pocs pares i mares que creuen en  la utilitat d’aquesta entitat, i comptant amb  el recolzament de l’ equip directiu de l’Institut. Esperem poder continuar per el bé dels nostres fills/es.

Actualment la nostra AMPA està oferint els següents serveis:

– Gestió de la Biblioteca (compra de llibres, pel·lícules i altre material, contractació del personal…)

– Contractació juntament amb la direcció de l’Institut de l’empresa Iddink distribuidora dels llibres de text.

– Gestió i manteniment de les taquilles.

– Organització d’Activitats Extraescolars

– Subvencions per viatges i sortides

– Subvencions per a activitats i festes (St. Jordi, Nadal, Carnestoltes, etc. )

– Obsequi de l’agenda oficial de l’Institut

-.Obsequis per la festa de graduació

Durant el curs, els nostres horaris son:

Matins:
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00h.

Tardes:
Dimecres de 15:00 a 16:00h.
Divendres de 13:30 a 16:00h..

Horaris més amplis al Juliol i Setembre

 

Col·labora, participa, interessa’t!!!  L’AMPA us necessita a tots els pares i mares.

Telèfon 93 211 97 08      Correu electrònic: ampaiesvalldehebron@hotmail.com

——————————————————————————————————————————————- 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’INSTITUT VALL D’HEBRON

institut

¿Qué es una AMPA?

La AMPA (Asociación de madres y padres de alumnos) existe por la necesidad y el derecho de los padres de agruparnos para defender y conseguir una buena educación y formación de nuestros hijos/as conjuntamente con el instituto.

Es la forma más efectiva que tenemos los padres y madres de organizarnos dentro del centro escolar y de establecer una plataforma abierta a la participación y la reivindicación.

La tarea de las AMPAS es:

 • Hacer de vínculo entre el Instituto y las familias.
 • Organizar servicios complementarios (actividades extraescolares, formación de padres / madres, etc.)
 • Reivindicar en cuanto a la calidad del enseñanza.

 ¿Qué hay para una buena gestión de la AMPA?

 • La colaboración activa de padres y madres
 • El asesoramiento de las federaciones y las instituciones.
 • La formación de los padres y madres y de las juntas directivas.
 • El apoyo de los profesores y a los profesores.

La AMPA del Institut Vall d’Hebron ya hace años que funciona al servicio de los alumnos de este instituto gracias a la labor voluntaria de unos pocos padres y madres que creen en la utilidad de esta entidad, y contando con el apoyo del equipo directivo del Instituto. Esperamos poder continuar por el bien de nuestros hijos/as.

Actualmente estamos ofreciendo los siguientes servicios:

– Gestión de la Biblioteca (Compra de libros, películas y otro material, contratación de personal…)

– Contratación junto con la dirección del Instituto de la empresa Iddink distribuidora de los libros de texto.

– Gestión y mantenimiento de las taquillas.

– Organización de Actividades Extraescolares

– Subvenciones para viajes y salidas.

– Subvenciones para actividades y fiestas (St. Jordi, Navidad, Carnaval, etc.)

– Obsequio de la agenda oficial del Instituto

-.Obsequios para la fiesta de graduación

Durante el curso, nuestros horarios son:

Mañanas:
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00h.

Tardes:
Miércoles de 15:00 a 16:00h.
Viernes de 13:30 a 16:00h.

Horarios más amplios en Julio y Septiembre

Colabora, participa, interésate !!! La AMPA os necesita a todos los padres y madres.

Teléfono 93 211 97 08           Correo electrónico: ampaiesvalldehebron@hotmail.com