Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)

Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica.

L’organització de l’ESO està basada en una atenció personalitzada de l’alumne i una estreta relació amb les famílies. Facilitem la transició de primària a secundària fent un seguiment personalitzat dels alumnes de primer de l’ESO. Treballem amb grups reduïts i posem al servei dels alumnes i les famílies les tutories, coordinació i el departament d’Orientació. Els tutors mantenen un contacte permanent amb les famílies, amb entrevistes de periodicitat almenys trimestral.

Disposem de nombroses instal·lacions que faciliten l’aprenentatge del nostre alumnat: dos gimnasos i pistes poliesportives, quatre laboratoris, aula de música, quatre tallers de plàstica, una àmplia biblioteca oberta fins al vespre. Totes les aules disposen de projector i connexió a Internet.

Des d’una perspectiva de l’educació integral fomentem les activitats extraescolars. L’Institut, en col·laboració amb l’AMPA, organitza diferents activitats a les tardes: grups de teatre, de dansa, de conversa en anglès, suport a l’estudi. Les activitats es programen anualment segons els interessos dels alumnes i les famílies.

Pretenem crear ciutadans crítics i responsables. Participem en diferents projectes que fomentem l’educació en valors, el respecte al medi ambient i la curiositat per aprendre. Col·laborem amb entitats socials com el Banc dels Aliments; formem part de l’Agenda21, mantenim un hort ecològic; organitzem la setmana de la Ciència, concursos literaris i artístics, anem a les proves Cangur..

Aquí trobraràs més informació soble l’estructura, el currículum comú, les matèries optatives, els treballs de síntesi i altres activitats que s’organitzen a l’institut.

Veure les Notícies de l’ESO.