Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)

Teniu una presentació global del nostre projecte educatiu per a l’ESO en aquest dossier informatiu.

L’etapa de l’ESO (Ensenyament Secundari  Obligatori)  comprèn 4 cursos organitzats per matèries obligatòries i optatives que permet als alumnes assolir i consolidar amb èxit  les competències bàsiques pròpies de l’etapa.  Les optatives  que  oferim  són  hort  ecològic (en  el  marc del projecte  Barcelona  Escola  Sostenible),  francès  com  a segona  llengua  i optatives  basades  en  projectes  com  Descoberta de l’institut  i  Salvem  la Terra.

ORGANITZACIÓ

L’horari és de 8h a les 14.30h amb un pati de 30 minuts entre les 11.00h i les 11.30h. A la tarda el centre està obert i s’ofereixen diverses propostes:  Biblioteca, projecte Èxit Acompanyament i Èxit Anglès, i  activitats programades des de  l’AMPA. El centre també disposa de cantina que ofereix la possibilitat de dinar a l’institut als alumnes que ho necessiten.

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO estan distribuïts en grups reduïts, entre 15 i 20 alumnes per grup-classe i tutor/a. Tots els alumnes disposen de taquilla i el centre es coordina amb l’empresa Iddink (especialitzada en la reutilització de llibres de text) per facilitar l’adquisició del material escolar a les famílies.


ACCIÓ TUTORIAL

L’èxit del nostre alumnat es basa en l’atenció personalitzada que reben dels seus tutors/es i en l’estreta relació del centre amb les famílies. Comptem amb un equip de tutors/es i coordinadors/es estable i de la implicació del departament d’orientació format per dos especialistes en psicopedagogia i dos especialistes en l’àmbit de l’educació social.

Prioritzem l’acolliment i el benestar emocional del nostre alumnat que potenciem des del pla d’acció tutorial que inclou des de convivències al projecte TEI (tutoria entre iguals) entre alumnes de 3r i 1r d’ESO. També fomentem la participació de l’alumnat en les festes tradicionals organitzades des de la comissió d’extraescolars  i  l’assemblea  de  delegats (Castanyada, Nadal, Carnestoltes, San Jordi) .

PROJECTES

L’Institut participa de la xarxa de competències bàsiques i ha creat un equip impulsor format per professorat del centre amb l’objectiu de desenvolupar l’aprenentatge i l’avaluació per competències, al mateix temps que pretén consolidar i promoure metodologies basades en el treball per projectes.

Com a mostra de projecte us adrecem a que descobriu l’institut, que gaudiu de les propostes artístiques dels creadors en residència o disfruteu del nostre hort ecològic.

Com a projectes de centre destaquem també, en l’àmbit de les llengües estrangeres i la mobilitat internacional, el projecte Erasmus+.

Aquí trobaràs més informació sobre l’estructura, el currículum comú, les matèries optatives i els treballs de síntesi que s’organitzen a l’institut.

Veure les Notícies de l’ESO.