Estilisme i direcció de perruqueria

IMG-20160601-WA0003El cicle d’Estilisme i direcció de perruqueria forma professionals que vulguin treballar en el sector de la Perruqueria com a professionals d’alta qualificació: que puguin assessorar sobre diferents tractaments capiŀlars, sobre la imatge personal per diferents actes i situacions, que dissenyin pentinats originals adequats a la persona i a l’acte que ha d’assistir…

Oferim aquesta formació gràcies a una tradició de molts anys de tractament diari amb el públic, cosa que dóna al nostre alumnat moltes hores acumulades d’aprenentatge pràctic. I també gràcies a unes instaŀlacions de primer nivell, amb cinc tallers de perruqueria amb equipament professional, tant per atendre públic com per activitats de classe. I d’altres instaŀlacions que permeten completar la formació: es disposa, per exemple, de microscopis connectats a ordinadors per poder estudiar el cabell amb una visió científica.

Aquest cicle, de dos anys de durada, s’ofereix en horari de matí.

Podeu consultar la informació oficial sobre els continguts del cicle en el web del Departament d’Ensenyament.

Veure les Notícies d’Estilisme.