Batxillerat de Ciències socials

A primer de Batxillerat, s’estudien les següents matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Educació física
 • Filosofia
 • Ciències per al món contemporani

A més, l’alumnat de l’itinerari de Ciències socials fa tres matèries de modalitat fixes i una quarta que s’escull entre diferents opcions:

 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Economia de l’empresa
 • Història del món contemporani
 • Una darrera on la majoria d’alumnes opten entre:
  • Economia
  • Psicologia
  • Francès

A segon de Batxillerat, s’estudien les següents matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Treball de recerca

A més, l’alumnat de l’itinerari de Ciències socials fa quatre matèries de modalitat:

 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Geografia
 • Història de l’Art
 • Economia de l’empresa

Trobareu més informació a la web del Departament d’Ensenyament.

Veure les Notícies del Batxillerat de Ciències socials.