Llibres de text per al nou curs

Si esteu interessats a adquirir els llibres mitjançant l’AMPA haureu de recollir el full de sol·licitud a consergeria, marcar els llibres que vulgeu comprar, sumar l’import i fer l’ingrés al compte indicat.

Posteriorment, caldrà que porteu el full i el comprovant de l’ingrés, juntament amb el resguard de pagament per família a l’AMPA (20€) al local de l’associació, situat al costat del gimnàs del centre.

Els llibres s’entregaran directament als alumnes durant la setmana del 12 al 16  de setembre de 2016.

Per qualsevol dubte podeu fer un correu a ampaiesroquetes@gmail.com

LLISTAT DE LLIBRES