TÍTOL ACADÈMIC DE BATXILLERAT CURS 2009-10

L’alumnat, que va cursar el segon curs de batxillerat durant el 2009 – 2010, ja pot passar per la secretaria de l’institut a recollir-ne el títol.