Proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa

L’alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria en finalitzar l’etapa, durant el mes de març es pot presentar a les proves que amb aquest objectiu elaboren, apliquen i corregeixen els departaments didàctics dels centres públics o el professorat designat per la direcció dels centres privats.

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els 10 primers dies lectius del mes de febrer a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

Trobareu tota la informació referent a temaris, criteria d’avaluació etc, a la cartellera del centre. Per a més informació podeu consultar la següent adreça