Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

Trobareu més informació consultant la següent adreça.