Arriba El Bus de les Professions el 21 gener per 3r i 4t

El Bus de les Professions arriba a l’Institut Roquetes el 21 (9.15 – 12.15) i el 24 (15.00 – 16.30) de gener.

 El Bus de les Professions és una unitat mòbil itinerant que té com objectiu oferir a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, per mitjà de visites concertades, la possibilitat de conèixer de prop les característiques de la formació professional i els corresponents cicles formatius que es poden estudiar a Catalunya.

La visita, que dura 60 minuts, aproximadament, consta de dues parts. Una primera correspon a la presentació, amb suport audiovisual, de les característiques de la formació professional i els corresponents cicles formatius dins del sistema educatiu.

A continuació s’ofereix una visita guiada on s’expliquen les característiques de les diferents famílies professionals.