Programa Órdago

ordago_catL’Educació per a la Salut és un dels eixos fonamentals del nostre projecte educatiu. Com a recurs complementari, enguany participarem amb els alumnes de 2n d’ESO en el programa Órdago, un projecte dissenyat per la Fundació Catalana de l’Esplai i subvencionat per la Diputació de Tarragona.

El programa Órdago promou el desenvolupament d’habilitats per a la vida com a eina bàsica per fonamentar un estil de vida saludable i prevenir les drogodependències.

Consta d’un total de 8 sessions que inclouen: formació per al professorat per part d’un expert facilitat per la FCE, treball a classe de tutoria amb els alumnes i una xerrada per a les famílies sota el lema “Sobreviure a un adolescent”.

Des del reconeixement de la gran presència social i cultural de les drogues, el projecte pretén estimular la reflexió personal al voltant dels següents temes:

1) Actitud crítica envers la publicitat i les influències socials;

2) Autoestima i autoimatge;

3) Presa conscient de decisions;

4) Resistència a la pressió del grup;

5) Vivència del temps lliure; i

6) Ús de l’alcohol i del tabac.