Room Scape

https://youtu.be/cWvfGyQwSU8

El Room Escape és una activitat que es desenvolupa en un local amb una o diverses sales, plenes d’enigmes, i objectes estranys. Les diferents estances estan controlades en tot moment pel director del joc. A l’entrar es tanquen les portes i hi ha un temps limitat per descobrir i resoldre els diferents misteris que amaga la sala. L’objectiu és senzill, aconseguir escapar abans que s’acabi el temps.